Sorag-jogap

1. biz kim?

Biz Hytaýyň Hebeý şäherinde ýerleşýäris, 2019-njy ýyldan başlap Gündogar Europeewropa (30.00%), Demirgazyk Amerika (20.00%), Günorta Amerika (20.00%), Günorta Europeewropa (10.00%), Demirgazyk Europeewropa (10.00%), Günbatar Europeewropa (10.00%). Ofisimizde jemi 201-300 adam bar.

2. hilini nädip kepillendirip bileris?

Köpçülikleýin önümçilikden öň elmydama önümçilikden öňki nusga;
Iberilmezden ozal hemişe soňky barlag;

3. bizden näme satyn alyp bilersiňiz?

polýus labyry, poçta sürüjisi, çopan çeňňegi, bag derwezesi, nurbat

4. näme üçin beýleki üpjün edijilerden däl-de, bizden satyn almaly?

Haýsy önümler gerek bolsa, haýsy önümleri edip bileris. Zawodda 10 ýyldan gowrak, önümleriňizi siziň talaplaryňyza görä düzdük.

5. haýsy hyzmatlary berip bileris?

Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, EXW
Kabul edilen töleg walýutasy: USD, EUR;
Kabul edilen töleg görnüşi: T / T, L / C;