Fotowoltaik gün spiral üýşmesiniň esasy gurluşy

Fotowoltaik gün spiral üýşmesi spiral buraw üýşmesiniň bir görnüşidir.Onuň aýratynlyklary buraw bitiniň we buraw turbasynyň, buraw bitiniň ýa-da elektrik çeşmesine birikdirilen buraw turbasynyň baglanyşygyny öz içine alýar.Bu fotowoltaik gün spiral üýşmesi ýeriň aşagyna ýerleşdirilenden soň, ony çykarmaz we gönüden-göni üýşmek hökmünde ulanmaz.
Fotowoltaik gün spiral üýşmesiniň buraw bölegi aşagyndaky spiral buraw bölegini öz içine alýar.
Specificörite gurluş:
1. Orta bölegi ýokary hilli polat turbadan ýasalýar
Iki, ýokarsy birleşdiriji turba
3. Fotowoltaik gün spiral üýşmesiniň buraw turbasy ýokarky birleşdiriji turbany öz içine alýar
Dördünjiden, ortaky polat çybyk
Bäş, aşaky birleşdiriji şah
alty.Bu üýşmeleň ýere sürülenden soň, indi çykarylman, gönüden-göni üýşmek hökmünde ulanylýar.
Gurluşyk işinde ulanylýan “ahyrky sütün” gurluşy we “sürtülme üýşmesi” gurluşy esasynda dürli ýer üýşmeleri, ýer labyrlary we tötänleýin gurluşly ýer üýşmeleri gurlanda has giňden ulanylýar.
Çagyryşlar we kartalar dürli adaty we adaty bolmadyk fotoelektrik gün spiral üýşmeleňlerini sargyt etmek üçin ulanylyp bilner.

Uzynlyk(mm)

Diametri(mm)

Material

1450

40140

galvanizli polat

1400

ø114

galvanizli polat

2000-nji ýyl

ø89

galvanizli polat

1200

ø89

galvanizli polat

1600

ø76

galvanizli polat

800

ø76

galvanizli polat

650

ø66

galvanizli polat


Iş wagty: 29-2021-nji aprel