Gün

SOLAR

Gün üçin ýer nurbat çözgütleri

Bütin dünýäde elektrik energiýasy öndürýän taslamalar üçin durnukly binýat, “Ground Screw” çözgütleri gün şöhlelerini beton berkitmezden netijeli labyrlaýar. Nurbatlar ulgamymyz islendik sebite uýgunlaşyp, ähli statiki we yzarlaýan fotoelektrik ulgamlaryna laýyk gelýär. Taslamaňyzyň daşky gurşaw yzyny azaltmak bilen günleriň ýerine birnäçe minutda ygtybarly ýerleri guruň.

THE

Dag gerşi

Ulaglar

Gözegçiler

Aňsat

Wagtyň bir böleginde taýyn durnukly binýat

Çykdajyly

Gazmak ýa-da beton gerek däl materiallary we zähmeti tygşytlaň

Custöriteleşdirilen

Islegleriňize görä ulgamlary dizaýn edip we öndürip bileris

Durnukly

Galyndylary we daşky gurşawa täsirini azaltmak üçin döredilen ulgamlar

Taslamaňyz barada gürleşeliň

Biz bilen habarlaşanyňyzda, dogry önüm alýandygyňyzy anyklamak üçin tejribesi we tejribesi bolan ýokary hünärli hünärmenleri alýandygyňyzy bilýärsiňiz.